WHITE FOLDING CARTON 12 1/8" x 9 1/4" x 4" 50/BNDL WHITE

WHITE FOLDING CARTON 12 1/8"
x 9 1/4" x 4" 50/BNDL WHITE

Product #: BX-M1294

Description

WHITE FOLDING CARTON 12 1/8" x 9 1/4" x 4" 50/BNDL WHITE